Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

q mini serifegundogduVuslat; ulaşma, erişme, kavuşma, buluşma, beraber olma anlamlarına gelmektedir. Vuslatın zıt manası ise hicran, firkat, ayrılık demektir. Vuslat, sevgiliye kavuşma anlamıyla Allah'a ulaşarak onunla birlikte olma hâli anlamını da taşımaktadır. Bu duygu ve düşünceden hareketle Şerife Gündoğdu’nun şiir kitabına Vuslat adını vermesini bilinçli bir seçim olarak görmek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Zira kitaba adını veren Vuslat şiirinde de bu duygu ve düşünce lirik bir söyleyişle ifade edilmiştir:


‘’Her derdime dermansın, sensin benim ilacım,
Cemalin görmek için ben affına muhtacım,
Ne zaman hasret biter, o zaman diner acım,
Vuslata ermek için ayrılmam hiç yolundan,
Hiç şüphesiz her kulun sen tutarsın elinden.’’
Bunun yanı sıra kitabın pek çok dizesinde Allah lafzı; yâr, yüce yâr gibi yeni buluşlarla terennüm edilerek ‘’Vuslat’’ın sevgiliye kavuşma ifadesi güçlendirilmiştir.
Vuslat kitabındaki münacaat ve naat şiirlerinin çokluğu ilk bakışta okuyucuya içerik hakkında bilgi verecek mahiyetindedir. Şerife Hanım’ın şiiri dini-ahlaki konularda belli bir ağırlığa sahiptir. Bunun yanında vatan-millet aşkı, aile bağları, evlat-çocuk sevgisi Şerife Hanım’ın şiirlerinde sık görülen konulardır.
Şair, konuların içinde mesajını vermeye çalışır. Her eserin bir yazılış amacı, iletmek istediği bir mesaj vardır. Şiirde iletilmek istenen mesaj “tema” dır. Şiirde işlenen duygu, hayâl ve tasarılar temayı oluşturur. Şerife Hanım’ın şiirlerine verilmek istenen mesajlar, gayet insani olup Türk Medeniyeti’nin ulaşmak istediği insan modeli olan ‘’ Kamil İnsan’’ anlayışına uygundur. Güzelliğin zirvesi sayılabilecek bu duyguları her dizede her sözde görmek mümkündür.
Şerife Hanım, şiirlerinde ; dini-tasavvufi, divan ve halk edebiyatı kaynaklarından geniş ölçüde yararlanmıştır. Bu yargı, hem konu hem de şekil özelliklerinde görülmektedir. Münacaat, naat, ilahi, gazel ve koşma türleri bentler, dörtlükler, beyitler hâlinde verilmiştir.
‘’Parçalarım gurbet ele saçıldı.
Her birimiz bir diyara açıldı.
Koyun, kuzu birbirinden seçildi.
Ellerim perişan, dilim perişan.’’ Söyleyişinde olduğu gibi Şerife Hanımın şiiri su misali akıp gitmektedir. Onun şiirinde zorlama ifadelere yer almaz. Aşk, sevgi, doğruluk, fedakârlık gibi kavramlar geniş ölçüde vurgulanmaktadır.
Şerife hanımın ‘’Vuslat’’ndaki ilk şiirden son şiire kadar naif duyguların, içten söyleyişlerin samimi sesleri duyulmaktadır.
Şerife hanımın ‘’Vuslat’’ında; zengin hayâl dünyasına, ritimli ve hikemi sözlere her an rastlanmaktadır. 
Şair sunuş yazısında şiirden ne anladığını yazar: ‘’Şiir, insanın gönlündeki duyguların bir yanardağ misali pat lamasıdır. Beyit beyit dizilmesidir. Gönül incilerinin .Bazen yürekleri yakıp kavuran bazen de bir gül goncası gibi gönüllerde beliren bir saba esintisidir. İnsanın gönlünde taşıdığı bir çiçek bahçesi gibidir. Mevsimi bahar, bahçesi gülistan… Petekten damla damla sızan bala benzer, tat verir ruha. Şiir kalbî bir zikir, belki de yüksek bir tefekkürdür.’’ Bu anlatışa uygun olarak Şair, iç dünyasında oluşan duyguları şiir aynasından okuyucularına yansıtır. 
Her şairin kendine göre bir şiir tanımı vardır. Bu tanımlar, şairlerin şiirleri hakkında yapılmış bir özetlemedir. Yahya Kemal Beyatlı şiiri "Bildiğimiz musikiden farklı bir musiki" olarak tanımlarken, Cahit Sıtkı Tarancı'ya göre şiir "Kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır." Ahmet Haşim ise şiiri "Söz ile musiki arasında olan fakat sözden ziyade musikiye yakın olan bir lisan" olarak tanımlar. Necip Fazıl Kısakürek ise şiir için "Mutlak hakikati arama işidir" demektedir. Şerife hanımın da şiir hakkındaki görüşleriyle, yazdıkları arasında bir gönül köprüsü kurulmuştur. Ona göre şiirin; mevsimi bahar, bahçesi gülistandır.
Şerife Gündoğdu’nun ‘’Vuslat’’ındaki şiirler bereketli yağmur bulutları olup hicranlı gönüllerde nice bahar güzellikleri yeşertmektedir.
Rahmet pınarını sarıp sırtına,
Bir dünya turuna çıkar bulutlar,
Bazen yağmur olur bazen fırtına,
İlahi emirle akar bulutlar.

serifegundogduvuslatYüklenir yükünü yola dizilir,
Semalarda yorgun yorgun süzülür,
Manevi âlemde sırlar çözülür,
Âlemin kirini yıkar bulutlar.
Şerife hanımı bu güzel eserinden dolayı kutlarım. Değerli şairimizin gönlünde yaşattığı ‘’Vuslat’’ a kavuşmasını dilerim. 

Ahmet URFALI

Şerife Gündoğdu Kimdir?

1955 Yılında Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesine bağlı Kırkpınar köyünde dünyaya geldi ilkokulu Kırkpınar köyünde bitirdi. Okumayı ve bir meslek sahibi olmayı çok arzu etmesine rağmen o yılların hayat şartlarından biraz da kız çocuğu olmasından dolayı okuma arzusu gerçekleşemedi. Bu eksikliği hala çok üzülerek yüreğinde hissediyor. 1972 yılında evlenerek Eskişehir’e yerleşti. İkisi erkek biri kız üç çocuk annesi kendisini eşine ve çocuklarına adadı. Okuma öğrenme tahsil görme arzusunu çocuklarında gerçekleştirdi. Kendi yapamadığını onların yapmalarına yardımcı oldu. İyi bir eğitim aldırarak birinin Doktor birinin ziraat mühendisi, birinin de banka müfettişi olmasını sağladı. Şiir okumayı ve yazmayı çok sevmesi nedeni ile duygularını şiir ile dile getirdi. 1987 yılında çok hüzünlü olduğu bir gün şiir yazmaya başladı. Yazdığı şiirleri yakın çevresi ile paylaştı. Hemen hemen her konuda şiirler yazmaya devam etti. Zaman içerisinde çeşitli şiir yarışmalarına katıldı ve ödüllere layık görüldü. 2011 yılında Eskişehir şairler derneği ile tanıştı. 2014 yılında Eskişehir Şairler Derneği yönetim kuruluna seçildi. Şiirlerinin bir kısmı antoloji kitaplarında ve çeşitli dergilerde yayımlandı.  Osmangazi üniversitesi Fen edebiyat fakültesi Türk dili ve edebiyat bölümü lisans öğrencisi Merve AKKAYA tarafından Prof.Dr.Halil BUTTANRI’NIN onayı ile hakkında bitirme tezi hazırlandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Tamilla Abbashanlı-Aliyeva,  Çağrı dergisinde hakkında bir  makale yazdı. Azerbaycan’da faaliyet gösteren Mehseti Şairler Birliği, Aşık Ulduz Şairler Birliği’ n den diplomalar, teşekkür belgeleri aldı, oradaki edebiyat dergilerinde şiirleri yayımlandı, Azerbeycanlı şairler, Feride Hacıyeva’nın Bir Menekşe Masalı , Nezaket Hanım ın Sararmış yaprağa benziyor ömrüm, Feride Lemanın Mübarizim Bir Dünya isimli  kitaplarında tanıtım yazıları yayımlanmıştır.     6-B’LİLER, Haber Bilim Kültür Bülten, i  Dergi sinde  “Hüzün Çocukları” isimli söyleşisi yayımlanmıştır. Zaman zaman  Eskişehir Es  T vi ve Polis Radyosunda şiirli sohbetler programlarına  katılmıştır.

İlesamlı İlim Adamı, Şair, Yazar ve Sanatçılar Ansiklopedisinde de Şerife Gündoğdu’nun öz geçmişi ve kendini tanıtan şiiri yayınlanmıştır.

Kültür Bakanlığı,  Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Şerife Gündoğdu’nun kitabı incelenerek uygun görüldü, 81 il deki kütüphanelere dağıtılmak üzere 200 adet kitabı alındı.

VUSLAT KİTABI HAKKINDA YORUMLAR


“Şair eski Türkçemizden alarak şiirinin dilinde kullandığı sözleri hayata gönderir, onlara yeni can verir, o sözler onun dilinde çiçekler açar, etrafa güzel kokular yayarlar."
Prof.Dr. Tamilla Abbashanlı-Aliyeva

“Şiirlerinde halk kültürümüzün nasıl işlendiği görülecek, halk erdeminin, irfanının zarif ifadelerle yer alışı gözlenecektir.

Prof.Dr. Müzeyyen BUTTANRI

“Çok güzel bir Türkçe ile yazılmış insanın her duygusunu, inancını, hayatın her safhasını konu alan bu şiirler okuyucu ile buluşacak ve toplumumuzdan büyük ilgi ve beğeni görecek umudundayım.”
Prof.Dr. Halil BUTTANRI

“Şerife Hanımın üslubu kadife gibi yumuşak, estetik ifade gücü fevkalade etkili, dili gayet sade ve pürüzsüzdür. Mazmunları(Buluş-İmaj) aklı zorlayıcı ve duyguyu tırmalayıcı vehimlerden uzaktır.”
İbrahim SAĞIR-Eskişehir Şairler Derneği Başkanı

“Şair, sesiz, sakin ve mütevazi, dili ise sade ve yalın. Türk edebiyatına böyle duygu yüklü bir eser kazandırdığı için candan kutluyor, daha nice eserlere imza atmasını bekliyor ve şiir adına gözlerinden öpüyorum.”
Muharrem KUBAT-Eğitimci-Şair

“Anadolu’nun boz toprağından fışkıran insan güzellikleriyle beslenen, petekten süzdüğü şiirlerini sunarak; insan sevgisini yakasına takan ve taktığı bu sevgiyi herkesle paylaşan yürek… köyümün genç kalemi, şair kızım Şerife GÜNDOĞDU…"
Huriye SARAÇ-Eğitimci-Yazar

“Şiir dünyasının böyle bir şair kazanması nedeniyle şiir seven bir insan olarak son derece mutluyum. Ama esas böyle bir dost kazandığım için mutluyum. Mevlam yolunu açık etsin Sevgili Kardeşim, Değerli Dostum…"

Halil GÜRKAN- Eğitimci-Şair

Vuslat şiirini okumak için Tıklayınız - Şerife Gündoğdu

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

NEV’Î EFENDİ'NİN SADRAZAM SİNAN PA

Özel mektup konusu bazı istisnalar dışında Eski Türk Edebiyatı alanında araştırılması ihmal edilmiş konulardandır. Öyle ki bu konuda, bildiğimiz kadarı ile...

HALK ŞİİRİNDE UYAK VE REDİF

Halk şiirinde uyak, uyak ya da ayak terimleriyle anılır. Divan şiirinde olduğu gibi, halk edebiyatının uyak konusunda kuralcı bir tutumu yoktur. Halk şairleri en...

ANKARALI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA KEM

  Meclis kürsüsünün siyah örtüsü TBMM’in deki her konuşmasında Mustafa Kemâl Paşanın gözüne ilişmekteydi. Yeşil Bursa’nın işgal edildiği günden beri o örtü duruyordu....

İSKENDER PALA’NIN ŞAH VE SULTAN ADLI

Çalışmamızın konusu olan Şah ve Sultan romanı, 16. yüzyılda Türk tarihinin en önemli vakalarından olan mezhep ayrılığı ve bu ayrılığın ortaya koyduğu siyasi...

Mustafa Miyasoğlu’nun ilk romanı olan Kaybolmuş Günler’deki Beşir Güner herhalde Türk edebiyatının unutulmayacak karakterlerinden biridir. Zira o, insanlığın müşterek tâlihiyle...
Misli Baydoğan, uzman bir psikolog. Ancak biz kendisini, pek çok dergide yayımlanmış, Türk davranış kalıplarını ustaca sergilediği tarihi hikayelerinden tanıyoruz.
Gerçekten insaf, vicdan ve adalet güzel, içinde ne olursa olsun "sır" olarak taşınanları ister silâh, ister ilaç isterse eşek ölüsü...
Milletçe, coşku ile, Türkiye’de ve dış temsilciliklerimizde törenlerle kutluyoruz/kutladık Cumhuriyet Bayramımızı. Büyük Önder Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle,...
İnsan, camdan bir fanus gibi çabucak kırılıyor en ince yerinden. Sahi bu kadar kolay mı kırmak? Yoksa bazen biz de...
Metin SAVAŞ Biz insanlar hazır bulduğumuz bir hayatın içine doğarız. Ve fakat içine doğduğumuz bu hayatı yaşarken bir gözümüz daima kör...
Kültürümüzün çok uzun bir geçmişi ve muazzam bir derinliği bulunmaktadır. Dolayısıyla kültürümüz çok büyük bir zenginliğe ve köklü bir yapıya...
Dr. Hayati BİCE Türk yurtlarının ruh dünyasını aydınlatan kutlu kaynaktan birkaç rengi yansıtmak niyetimle yola çıkıyorum. Bu yol boyunca konaklayacağımız her bir...
KENDİMİ KAZDIM Sizde nihayet bulmayan veya sizde başlamayan hiçbir sözün, işin, hayalin bir anlamı da yoktur değeri de. Dışınızdaki olguları içinizin...
Fıkraları sevmeyen var mıdır, sanmam. Çünkü fıkralarda her insana hitap eden bir taraf mutlaka bulunur. Kimini güldürür fıkralar, neşelendirir; kimini...
‘’Su hayattır.’’ diye başlanır söze. Su hayrı yaptıranlar , ‘’Su gibi aziz olanlardır.’’ Dedem Korkut, suya övgüler dizer:‘’Çağnam çağnam kayalardan...
KORKMA SÖNMEZ

KORKMA SÖNMEZ

12.08.2017
Anayasa’nın 3. Maddesinde Cumhuriyetimizin nitelikleri sayılırken, ‘’Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.’’ hükmüne yer verilmiş, değiştirilmesi teklif edilemeyecek ibaresiyle karara bağlanmıştır. Buna...
Büyük Selçuklu Devleti’nin ünlü sultanı Alparslan’ın Anadolu’da hüküm süren Bizans’ı, 1071 Malazgirt Zaferi’yle dize getirmesi, Anadolu Türklüğü’ nün başlangıç noktasıydı.
Parmağını uzattı, tam değecekti ki hemen vaz geçti. Derin bir hayranlıkla seyre daldı. “Bu nasıl bir güzellik böyle,” diye düşündü elinde...
Bir atasözümüz, ‘Terazi var tartı var / Her şeyin bir vakti var.’ der. Atasözünde özetlendiği üzere her şey, sırasıyla oluyor.