Perşembe 27 Şubat 2020
Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
Daha önce okudunuz 0%

q kırmızısiir

Encam-ı post-teaşşak / Ahval-i new age uşşak Moodern aşklaşmanın nihayeti, yeni tarz yeni nesil aşıkların halleri..

Turbo kapitalizm'in, vahşi emperyalizm'İn, ahlaka, medeniyete karşı vandalizm'in;  kandırarak ahâlîy-i gümrah-ı, caiz gösterip her türlü günahı, kurduğu korkunç tezgahı ki, içinde AŞK dahi vardır. Bu halet bize ardır.Cümle fani, rahman gani, Allah yardır. İşbu hezl nezd-i arifanda, bezm-i aşıkanda muteberdir. Gavurdan ithal, ırzına geçilen derhal, maalesef paymal, bizim kendi kıymetimizdir... Sürç-i Lisan ettiysek, yanlış yola gittiysek affola..

1 Aşk ile kudurdum diyorsun da, aşk;
İtlerin ağzında salya değildir.
Habire doymadan yiyorsun da, aşk
Öküzün önünde balya değildir!

2 Aşk üstüne geyik, im'Pala, âhu!
Tasavvuf bahsinde, yeni roman bu!
Aşkın kumrusunu bildin mi Yahu!
Boynunda halkası, kolya değildir![1]3 Kadın güzel, erkek güzel, kız güzel.
İşve güzel, cilve güzel naz güzel.
Seni gördüm oldu yürek cızz güzel!
"Aşk ulu nesnedir"[2], palya[3] değildir!

4 Aşk denizi dalgalanmaz şehvetle
Aşk dalgıcı yüzmedikçe iffetle!
İmtihan-ı aşk'tan geçen safvetle,
Tezgahta kokmuş sardalya değildir!

5 Aşkı da nefsine eyledin yama
Elinde ne kaldı söyle dallama!
Sen aşkı gölgelik sanırsın ama,
Sonsuz bir çöldür kamelya değildir!

6 Moda şimdi, aşk-ı Şems-i Tebrizi![4]
Sanki herkes Mevlana'nın ikizi
Be aşk balosunun donsuz densizi!
Hak dostu sana kavalya[5] değildir!

7 Aşık geçinen bir alay soytarı
En Müslümanında bile beş karı !
Aşk dalgasıyla kaçırdık ayarı!
Bu aşk sahil-i Antalya değildir!

8 Namahreme haram bahs-i dâr-ı aşk
Anlattığın gibi olsa bari aşk
Elbet ham gönüller yakar nar-ı aşk
Yanmaz alüminyum folya[6] değildir.

9 Can elbisesini çâlâk etmeden
Gönül yaprağını apak etmeden
Aklı aşk yoluna ulak etmeden
Aşk kelamı yazma hilya[7] değildir

10 Aşkın, gönüldeki, köşke fransız
Madam monşer değil, başka fransız
Bu nasıl aşk imiş, aşka fransız
Aşk şehri Paris Marsilya değildir!

11 Esma ül hüsna'ya, gûya fark attın
Yalnız aşk var deyu üstüne yattın
Zaten doksan dokuz bir de sen kattın
Esma-i ilahi dalya[8]) değildir!

12 Kendiyle kavgalı, değil farkında,
Ama aşkayelken açar kırkında
Sen efdal palyaço, hayat sirkinde
Aşk, Denizkızı Efdelya[9] değildir!

13 Sözüm sana değil, nev-mecnunlara
Bayan müptelaya, bay meftunlara.
Aşktan gayrı uğraş lazım bunlara.
Çocuğun elinde bilya[10] değildir.

14 Yerde yürüyemez, göklerde uçar!
Ama sırrın bilen, aşkından kaçar!
Efendi fatihtir, gönülller açar!
Öyle böyle bir şovalya[11] değildir!

15 Hayal-i yar ile, arzun kolkola
Koltuğa gömüldün devrilip sola
Aşkıyla Mecnunu düşüren yola;
Leyla, Madmazel Norelya[12] değildir!

16 Güler halimize Noel yortusu
Eğlenceye boğduk Şeb-i Arus'u[13]
Eğrice dursak da sözün doğrusu
Rihlet-i uşşak[14] paskalya değildir.

17 Üç beş genç oğlanı almış yanına
Bir kaç kızla girmiş aşk meydanına
Dedirten maşallah, hocam şanına,
Kör nefsindir aşk-ı ulya değildir.[15]

18 Sorsan bu hıyarlar; Hakk'ın aşığı
Gel gör ki, hallleri; hal bulaşığı
Ehli olan bilir, aşk sarmaşığı
Sırığa çıkan fasulya değildir.

19 Aşk ile dönerken semazen dede
Çıkmaz oldu bar'dan mutrıb gitgide!
Ehl-i aşkın bahsettiği meykede[16],
Cafe Pera De Manolya[17] değildir.

20 Kaptan-ı deryanın elinde kupa
Şeyhim aşk gemisi yelkenler pupa
Aşkı da kıçına bağladık çapa
Nefs kayığına ıstralya[18] değildir!

21 Gördüğün her dilber, ilahi afet!
Aşk ile gel diyor, cilveli davet!
Ask lafını bırak be hey cenabet!
Ask sandığın gibi hulya değildir!

22 Aşk ehline aşkın kendisi sultan
Ey aşk diktatörü, muhibbi tiran,
Gönülde makama arama ünvan
Ne baron ne de şansölya[19] değildir!

23 Cibali'nin aşkı fırtına tipi
Irgatın sevdası buğdayın sapı
Milletin aşka un serdiği ipi
Geçti boynuna; madalya değildir!

Irgat Mustafa Tarık 

Cibali Ali Bektaş 

Dipnotlar.( Lütfen Dipnotlarla beraber okuyun..)

[1] kolye

[2] Tırnak içindeki söz Yunus Emre’ye aittir.

[3] Palya: Kalafatçılıkta, üstüpüleri tahtaya parmak yardımıyla yerleştiren çatal biçiminde demir araç.bir tür maşa.

[4] Ağzı laf her yapan her soytarının, eli kalem tutan her madrabazın güya hazret-i şems ile cenab-ı mevlana arasında bir aşk var imiş gibi göstermelerine nazaran bu kadarcık ta’zirle iktifa edilmiştir. Yoksa daha beterini de hak ediyorlar. Hele ki bu roman yazanlar, yahut bu evliya adına söz uyduranlar yok mu!

[5] Kavalye: kadına , dansta eş olan ya da bir yerde, toplantıda arkadaşlık eden erkek.

[6] folyo

[7] Hilye. Kelime anlamı olarak süs, ziynet, güzellik gibi anlamlara gelen hilye bunların yanında suret, sıfat, hilkat gibi anlamlar da taşımaktadır.

[8] bir alanda 100.sayıya ulaşma*.

[9] (d. 1891, İstanbul - ö. 15 Mart 1939, İstanbul) kanto sanatçısı, şarkıcı. Hanımefendi’ye lafımız yok. Kafiye olarak geçti sadece.

[10] Bilye.

[11] şovalye

[12] Madmazel Noraliya’nın Koltuğu.. Psikolojik dengesizlikleri olan bir gencin ev sahibesinin koltuğundaki halet-i ruhiyesini anlatan bir Peyami Safa romanı. Bugünkü aşklara çok uygun bir freudyen çözümlemeci roman. Güzel romandır, okuyalım.

[13] Her yıl 10-17 Aralık’ta Konya’a uluslarası katılımlarla yapılan Mevlana’yı Anma Törenleri.

[14 Aşıkların Yolculuğu. Mevlna ve diğer manevi büyüklerin dar-ı bekaya irtihallerinin paskalya gibi kutlanmasına ta’zirdir.

[15] Maşallah, maşallah, inşallah, inşallah hocam. Hocam sizi çok seviyorum hocam! Ulya:Yüce, ulu, pek yüksek anlamındadır.

[16] Meykede: meyhane, şarap içilen yer.

[17] Böyle bir cafe yok. Uydurmadır. Varsa da canı cehenneme.. Manolya’nın Pera(Beyoğlu) Kafe’si anlamına gelir.

[18] Istralya. Direk ve çubukların cundalarında baş ve kıça doğru inen sabit arma, veya teknelerin postalarını baştan kıça kadar birbirlerine bağlayan kuşak

 [19] Şansölye, Roma İmparatorluğu mirası üzerinde kurulmuş çeşitli ülkelerede değişik zamanlarda değişik anlamlarda kullanılmış bir görev isimlendirmesidir. Bugün ise en bilinen manasıyla Almanya veAvusturya'da (Türkiye'deki başbakanlığa denk düşen) hükümet başkanlığı makamıdır.

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile