Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech
(Okuma süresi: 1 dakika)
Bunu okudun 0%

q kırmızısiir

q kırmızısiir
Söylenmedi nice şiir,
Geceden sabâha kaldı.
Esti rûhumuzda eser,
Geçilmedi makamları,
Hüzzam’dan Segâh’a kaldı.

Deniz ölgün, dağ uykulu...
Ve sükûtlar âh’a kaldı,
Nasıl geçer bunca yolu
Şu serçecik akşamları?
Beyazlar siyaha kaldı.

Bizim için yâr mekânı
Çöllerde bir vâha kaldı.
Duyup özüyle zamânı,
Gönül demledi gamları...
Ve bâkir bir sâha kaldı.

Nerde konuşulur bu dil?
Eyvâhlar eyvâh’a kaldı!
Ne aylar ay, ne yıllar yıl,
Parça bölük meramları
Çılgın bir kahkaha kaldı!

Söylenmedi nice şiir,
Geceden sabâha kaldı.
Esti rûhumuzda eser.
Geçilmedi makamları;
Hüzzam’dan Segâh’a kaldı.

A. Yağmur Tunalı

(Türk Edebiyatı, Mayıs’89)

Comments powered by CComment

More articles from this author

Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech