Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech
(Okuma süresi: 1 dakika)
Bunu okudun 0%

Saz şairlerinin aruzun mef'ulü mefailü,mefailü feulün kalıplarına göre düzlükleri ve özel bir ezgiyle söyledikleri şiir türü.

Saz ozanlarının aruzun mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün kalıbındaki şiirleri olan kalenderiler, özel bir ezgi eşliğinde söylenir. Ezgileri bakımından düz kalenderi, Acem kalenderisi, Emrah kalenderi si gibi türlere ayrılır. Kalenderiler de gazel, murabba, muhammes, müseddes biçimlerinde yazılır.

Comments powered by CComment

More articles from this author

Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech