Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
İNSANIN TAŞRASI-XIV
“Güçsüz bir yavruyu küçümseme! Çünkü bir gün bir kaplan oluverir.” MOĞOL ATASÖZÜ Bu Anadolu Platosu enteresan bir yer. Düşünsenize! İlk buğday tanelerinin bulunduğu Hasan Dağının eteklerinden, Göbekli Tepe’ye kadar bütün mekân sırlarla dolu. Bizim bulunduğumuz yer de eski bir gâvur...
KÖYÜMDEN... GÖNLÜMDEN...
Yıl 1982 Yavuz Bülent Bakiler Ağabey Azerbaycan'a gidiyor. O dönem sıkıntılı zamanlar. Kaldığı otele dönünce genç bir adam yanına geliyor "Men indi size gulluk elemek istiyirem" diye. Yavuz Ağabey'in ataları Karabağ'lı, oraya gitmesine izin vermiyorlar. Bu zat da bunu duymuş, bir akrabası...
'FÛTÛHAT RUHUNUN YEŞERDİĞİ KÖY;YARHİSAR
Hisar’dan bakanların ancak gözlerini yumduğunda derûnunda görebileceği ilk köydür Yarhisar. Osmanlının ilk başkenti Yenişehir’in kalbinde sakladığı bu köy, Bursa’nın yakasına taktığı ontik bir elmas broş gibidir. Köyün köklerine ve kökenine bakanlar, orada Kayı denilen boyun “fütûhat” ruhunu...
ÖĞRENCİLER DE İZ BIRAKIR
 Oldum olası öğretmen anılarına ayrı bir değer vermişimdir. Bana hem sevimli hem öğretici gelmiştir bu tür anılar. O afacan, yerinde duramayan, kabına sığamayan çocukların eğitimlerini tamamladıktan sonra nasıl bir bireye dönüştüklerini hep merak etmişimdir. Bahsin en anlamlı tarafı onlu...
SİNEKLİ BAKKAL
Sinekli Bakkal, Halide Edib Adıvar'ın ünlü romanıdır. İlk olarak İngilizce The Clown and His Daughter, adıyla 1935 yılında Londra'da yayımlanmıştır. Türkçe olarak ilk defa 1935 yılında Haber gazetesinde tefrika edildi. Daha sonra 1936 yılında kitap olarak basılmıştır. 2006 itibarıyla 37. basımı...
HİKMETLİ SÖZ: BERCESTE
 Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lugat’ında ‘’Ber-ceste (Farsça birleşik sıfat) : 1.sağlam ve lâtif. 2.seçme. 3. zahmetsizce hatıra geliveren, fakat yüksek bir mana taşıyan mısra. ‘’olarak tanımlanmıştır.      Edebiyatta berceste; kolayca...
prev
next
Edebiyat Sohbetleri
Edebiyat Sohbetleri
Tarih Gezgini
Tarih Gezgini
Pazar Okumaları
Pazar Okumaları
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN “SANAT” ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN “SANAT”…


Şiir asırlar boyunca insanları oyalayan, dertlerini dillendirmelerini, sevinçlerini ve heyecanlarını başkalarına aktarmalarını sağlayan bir araç olarak önemini günümüze kadar korumuş bir sanat dalıdır. Toplumun üyeleri tarafından oluşturulması hasebiyle de toplumda yaşanan savaş, göç,    milli                         duygulanmalar, kahramanlıklar, ölümler,           vb. etkenlerden…

KARAMSARLIK (MI DEDİNİZ)

KARAMSARLIK (MI DEDİNİZ)


Hemen her güne yeni bir acı ve elemle uyanır olduk. Kaygılarımız arttı. Demokratik tepkilerimiz yok oldu. Medyadaki haberlerin büyük çoğunluğu ‘felaket, ihanet, hayatın zorluğu, hayatın her geçen gün hep kötüye gittiği …’ konusunda... Televizyonlar felaket tellallığı yapıyor adeta. Sosyal medyadaki, konunun…

TÜRKÇE’Yİ SAVUNMAK

TÜRKÇE’Yİ SAVUNMAK


Türkçe kullanmanın önemi Orhun Yazıtlarından başlayarak pek çok şair ve yazar tarafından yüzyıllar boyunca savunulmuş, milli kimliğin ancak Türkçe sayesinde korunabileceği ifade edilmiştir. Özellikle Farsça ve Arapça’nın yazılı metinlerde sıkça kullanılarak eserler verilmesi, Türkçe’nin ihmal edilmesi konusunun meydana getireceği kültürel…

AHMED YESEVÎ

AHMED YESEVÎ


Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî şahsiyetine dair vesikalar azdır, mevcut olanlar da menkıbelerle karışmış haldedir. Bunlar­dan sağlam bir neticeye varmak olduk­ça güç, hatta bazı hususlarda…

AŞK DALGASI

AŞK DALGASI


VAPUR dopdoluydu. Son düdük öttü. İki yandaki çarklar, dar kafeslerinde birden uyanan alışkın ve müthiş deniz aygırları gibi, hiddetli bir gürültü çıkararak, kımıldandı. Bütün vapur hafifçe sarsıldı. Hava gayet güzeldi. Kadıköy'e gidiyorduk. Sonu leylak renkli sisler içinde eriyen Marmara'nın kubbeli…

TÜRK EDEBİYATINDA LEYLÂ VE MECNÛN

TÜRK EDEBİYATINDA LEYLÂ VE MECNÛN


Leylâ ve Mecnûn hikâyesinin Arap ve Fars edebiyatlarındaki tarihi serüvenine temas ettikten sonra son olarak bu eserin Türk edebiyatındaki tarihsel arka planını ortaya koymak çalışmamız açısından önem arz etmektedir. “Bizim eski şairlerimiz için konudan ziyade onun ifade tarzı ehemmiyetlidir. Esasen…

MEHMET ÂKİF'İN LEYLÂ'SI

MEHMET ÂKİF'İN LEYLÂ'SI


Sezai Karakoç'a göre, Âkif' in şiiri iki ana unsur etrafında teşekkül eder. Bu unsurlar İslam ve realite112dir. O'nun şiirinin teşekkül ettiği bu iki unsur aynı zamanda Âkif'in misyonunun da temelidir. Şair, birçok yönden İslâm'ın milletlerini uyandırmanın tek yolunun bu reel düşünüş…

ŞİİRİN KANATLARI ALTINDADIR ÖZGÜRLÜK

ŞİİRİN KANATLARI ALTINDADIR ÖZGÜRL…


“İnsanı köleleştiren zihin egzersizlerinin amansız düşmanı… Uslanmaz varlık… Her çağda militan, her çağda devrimci… Baştan çıkarıcı… Vadilerde başıboş dolaşan, şaşkın, kelime hırsızı…”“Kimdir o?” diye başladığı kitabında Nurettin Durman’ın şairler hakkında kaleminden dökülenler böyledir. İflah olmaz onlar, çünkü şiire bulaşmışlardır. Kelimeleri…

17.YÜZYIL HALK ŞAİRİ KARACAOĞLAN'IN BİR ŞİİRİ İLE  18.YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ NEDİM'İN BİR GAZELİNE GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN  KARŞILAŞTIRILMALI BİR YAKLAŞIM

17.YÜZYIL HALK ŞAİRİ KARACAOĞLAN'IN…


  Göstergeler ve gösterge dizgelerinin arasındaki ilişkileri inceleyen ve gelişmesini sürdüren bir bilimsel tasarı olan göstergebilimin kaynakları, Ferdinand de Saussure’den Charles Sanders Peirce’e ve Rus biçimcilerine kadar uzanır.  Bu bilimsel tasarının temelinde “gösterge” kavramı yer almaktadır. “Sözcüğün en geniş anlamıyla gösterge, bir…

KELEBACIM ÇALMAK

KELEBACIM ÇALMAK


Söz ve yazı ile taşınan değerler bütünümüz, kültürümüzdür. Türkmen kültürünün dinamik yapısının bozulmadığı Emirdağ Kültürü ve Türkmen kültürü çerçevesindeki deyimlerimizin incelenmesi, araştırılması gerekliliği inancıyla araştırmaya başladığımda hayretimi gizleyemedim. Türkçe Deyimler Sözlüğü’ne girmemiş sadece türkülerimizde 132 deyim ve kalıp sözümüz var. (24-29 Haziran…

Kırmızı Kitaplar

Ötüken Yış
GÜNEŞLİ BİR NÎSAN GÜNÜ
Turgut GÜLER
Türk Felsefesi
Kırmızı Yazılar
GÜN BATIMI
ERMENİ TEHCİRİ SIRASINDA SAĞLIK SORUNLARINA KARŞI ALINAN TEDİRLER VE UYGULAMALAR
GURBET YOLU

CEMAL SÂFÎ'NİN TEK HECE ŞİİRİ…

Basit anlamda göstergebilim, göstergeleri inceleyen bilim dalıdır. Çalışma alanına göre iki...

TÜRK ŞİİRİNDE GELENEK KONUSU

 Kubbealtı Lugatında gelenek:’’ Asırlar boyunca nesilden nesile geçerek gelen ve bir...

TAŞ DEYİP GEÇMEMELİ: “BİR TA…

Taş deyip geçmemeli. “Taş kalpli” derken bile taşa haksızlık ediyoruz aslında...

"YALAN" ÜZERİNE BİR DEN…

‘Yalan’. Etik alanla ilişkili olsa da, felsefe, tipik bir örnekle onu...

ROMAN HAKKINDA

Bir düzyazı türü olan roman, insan ilişkilerini anlatımıdır diyebiliriz. İnsanın yaşadığı...

DESTAN ?

Destan Efsanelerle değişikliğe uğramış tarihi bir olayın izlerini taşıyan destan, bir...

KANUNİ VE ŞEHZADE MUSTAFA MERSİYE…

Kanuni döneminde Osmanlı, askeri ve siyasi faaliyetleriyle cihanşümul anlayışına sahip Cihan...

AVLANMAYA ÇIKAN ASLAN, KURT VE TİL…

Bir gün, arslan kurt ve tilki avlanmak için dağa çıkarlar. Avlanırken...

MECNUN'UN DEVESİMevlana - Mesnevi …

Mecnun Leyla’sının köyüne gitmek için, dişi bir deveye bindi. Bir süre...

MERAK

Her bir dörtlüğünde bin bir anlam yüklü Emirdağ Türkülerini derleme çalışmalarımda...

ARUZ İLE ŞİİR YAZMAK

Pek çok dostum, öğrencim, okuyucum zaman zaman şiir çalışmalarını bana gösterir...

AŞKABAT’TA BİR MAHZUN ADAM

Aşkabat’ta Türkiye ve Türk sevdalısı bir mahzun adam var. Eskiden o...

TAC VE TAHT İÇİN YOLA ÇIKTILAR G…

Bizans İmparatoru Yuannis Paleologos, yorulmak nedir bilmeyen bir savaşçı olan Osmanlı...

TARİH İLE EDEBİYATIN İLİŞKİS…

‘Bilinç, geçmişi korumak ve geleceği tasarlamak demektir.’ Bergson    “Milletlerin önemli kuvvet kaynaklarından...

GURBET İÇİMİZDE BİR SANCI

Türkülerimizde gurbet bir başka işleniyor. Çorumlu Âşık Şekip Şahadoğru  “Bâd-ı sabahta benden...

İKONOGRAFİ ve İKONOLOJİSİZ CUMH…

Batı'nın gölgesinde düşünmeye başladığımızdan beri kendimize dair hikâyemiz de bitti bizim!Çünkü...

DOST

“Dostlarımı abartmışım” dedi içinden, “yok yok aslında kendimi abartmışım.” Gerçekleri zamanında...

KÖYÜMDEN... GÖNLÜMDEN...

  Muharrem Kubat Ağabey'i özledim, yanına uğramak istedim. Telefon ettim cevap vermedi...

ATEŞ DENİZİ’: GİRİFT ALEGORİ…

Aziz kardeşim Beşir Ayvazoğlu’nun ‘Ateş Denizi’ adlı belgesel romanı, yaz günlerimi...

NİYETİMİZE KASTETTİLER MEVLANA C…

“Ahilerin ve Bacılar’ın akıl hocası... İtle it gibi dövüşenlerden, kurtla kurt...

ÜSLÛBUMUZ NEDEN SERTLEŞİYOR?

Üslûp; oluş, yapış/yapılış biçimi, tarz, tutulan yol ... demek. Bir sanatçının veya...

ARAMIZDAN ÇEKİLEN DOST: MEKTUP

"YAZISI SİLİNMİŞ, KAĞIDI SARI..." ARAMIZDAN ÇEKİLEN DOST: MEKTUP Giderek çetrefilleşen, eşya kalabalığına daha fazla...

TÜRK EDEBİYATINDA KERBELA

Kerbela; üzüntü gam, bela, belalı yer, kahramanlık makamı anlamındadır. Kerbela, Hicri...

HARAMİLER TUTMUŞ SUYUN BAŞINI

Tozlu yollara düştüm de geldim Haramiler tutmuş suyun başını                                                                                                 Bozulmayan mayamızı, çoğumuzdan...

ESKİ (MEYEN) ŞİİRİMİZDE ADALET

Adalet, hakkı gözetmektir, herkese hakkını “alnının teri kurumadan” vermektir. İnsanlık tarihi...

AŞK İÇİN; "KIRK YILLIK KAN…

Belki de tarih boyunca söz, en fazla aşk üzerine söylendi. Aşk;...

AH KALBİM

“Çoktan unuturdum ben seni çoktan Ah bu şarkıların gözü kör olsun.”                             Şahin Çandır Dizlerimi...

MUTLULUĞUN FORMÜLÜ ÇOK AÇIK: …

Bir kapıdan başlar bütün yolculuklar ve bir kapıya çıkar bütün yollar...

DEYİMLERLE DÜŞÜNCELERİMİZDEKİ…

Teknoloji çağında yaşıyoruz; çoğu gelişmelere ayak uydururken belli başlılarında sıkıntıyla karşılaşıyoruz...

GÖÇ GENE

Belh’ten başlamıştı sırlar hâkimi Mevlâna’nın göçü.“Susayan suyu arar,Su da susayanı."Anadolu kuraktı...

MARTI JONATHAN LİVİNGSTON – RİC…

Richard Bach tarafından kaleme alınan “Martı Jonathan Livingston”, fabl tarzında yazılmış...

ÇÜNKÜ DOĞDUĞUN YER ORASI: DALİ…

Dalida’nın “Sahnede Ölmek” (Mourir Sur Scene) şarkısı  enteresandır.  Şarkının sözlerini ise...

AŞK, ŞİİR VE ÜLKÜCÜLÜK...

1678 yılı… Medine… Medine’nin giriş kapıları kapandığı için hac kafilesi şehre girememiş,  mola vermişti...

KÜLTÜR POLİTİKASI HÂLÂ OLUŞTU…

1656 yılında 78 yaşındaki birisi Osmanlı Devleti'ne sadrazam oldu. Osmanlı'ya eski...

O KANATLIYDI; DİLÂVER CEBECİ

Milliyetçiliğin yüksek voltajlı bir fikir olduğu zamanlardı. Sanki hiç yere...

ANADOLU'DA BİR ALPEREN; BATTAL GAZ…

Battal Gazi ve EskişehirMüslüman Türkler arasında gazi-veli kimliğiyle ünlenen, hayatı menkıbelere...

KAFKA VE “DÖNÜŞÜM” ÜZERİNE

“Dönüşüm” dünya edebiyatının özgün ve özel yazarlarından biri olan Franz...

Türk Tanrısı

Tanrılar panteonunu hiçbir zaman sevmemişimdir. Eski Türk inancının hiyerarşisinde idol olan...

YÜREĞİMİ SANA BIRAKTIM

 Müellif Necdet Ekici’nin yakın zamanda çıkan son öykü kitabının ismi; Yüreğimi...

TARİHİ ROMAN ÜZERİNE BİR İZAHA…

Ülkemizde kitap okuyan hatırı sayılır kalabalıklar içinde, romanın içeriğindeki estetik ve...

FARSÇA ÜZERİNE TÜRKÇE’NİN ET…

Kadim bir geçmişe sahip olan Türkler, gerek İslâm’dan önce gerekse İslâm’dan...

HASAN ERDEM İLE TARİH VE TARİHÎ …

Hasan hocam merhabalar. Evvela bu söyleşi davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür...

TEMEL ESERLERİ VE ŞAHSİYETLERİ T…

Yazının başlığını “Klasikleri okumanın önemi” olarak belirlemeyiş sebebim, daha ziyâde bu...

DEYİMLERLE OLUMLU DÜŞÜNCELERİM…

Düşünenlere, düşündüğüne inandıklarınıza, düşünce adamlarına ait bakış açımızı kontrol ettik mi...

ORHAN VELİ VE SAİT FAİK ANILARI

Orhan Veli komik bir insandır. Yeri geldiğinde bunu şiirlerine yansıtmaması da...

MEĞER ŞAİR ÖLMEMİŞ; ŞİİR YA…

Bir Şair Öldü” başlıklı yazım[1]beklemediğim kadar tenkit edilince kendimi bu yazıyı...

ANKARA TÜRKÜLERİ VE ANKARA AĞIZL…

(Aşağıda bağlantılarını paylaşacağım türkülerin sözleri her zaman benim kullandığım metinle örtüşmüyor...

HASAN ÂLİ YÜCEL’İN YAYIMLANMAY…

Bölümümüzde Farsça dersleri veren İranlı bir hoca vardı: Prof. Dr. Ebulkasım...

SONBAHAR

Nihayet yer-gök sarıdır hüzün vaktidir Hasretle acının ahengidir bu Yenilmişlerin cengidir...

TÜRK DÜNYASININ GELECEKTEKİ RESM…

“Ağaçlar Kökünden güç alır. Dünyada Her şeyin kökü var. Kökü var...

SAFAHÂT’TA HESABA ÇEKİLEN İNSA…

Safahât’ı inceleyenler, onun bir tesbitler kitabı olduğunu kolaylıkla görmüşlerdir. Sosyal bünyeyi teşhir ederken...

SOKAK BOŞTU

Tam bizim sokağa saparken durdum. Sen örtülü olduğumu görmeyesin diye arka...

HAYAT VE ŞİİRİYET

Bilebilenler, hissedebilenler ve duyabilenler için hayat bir şiirdir. Hem de üzüntüsüyle...

BAYRAK ALTINDA

Dünyaya ve de insanlığa örnek kahramanlık mücadelemizin 98. yılı, milletimize kutlu...

PAŞA BABANIn MİRALAY OĞLU

Popüler ve güncel edebiyat, bünyesinde estetik emek, dil ve üslup inceliği...

METAFORLARIN GERÇEK EVRENİ

Metaforlar gündelik hayatlarımızda bizimle birlikte yaşayan yaygın kavramlardır. Bazı kavramlar dar...

KÖYÜMDEN... GÖNLÜMDEN...

Aylardan Ağustos,Günlerden Cuma.Şiir de aşağıda efendim. Malazgirt Marşı Aylardan Ağustos, günlerden Cuma,Gün doğmadan...

İFFETTEKİ VATAN

“Çocuklar gelin gelin, çabuk olun saklanın, yine musallat oldular”. Kerim ağa...

MUHARREM KERBELA'DIR

“Yıllar geçiyor ki yâ Muhammed, Aylar bize hep muharrem oldu!”Mehmed Akif...

ELİFE ERGAN - BİBİ ÇİÇEĞİ

Daha önce iki şiir kitabı yayınlayan Elife Ergan, 3. kitabı BİBİ...

KİLİMLERİMİZLE YOLCULUK

Anamdan hatıra, anamın kendi dokuduğu, anamın arkadaşlarıyla imece usulü dokuduğu, anamın...

ÂŞIK EDEBİYATINDA “BADE İÇME…

Kadeh, şarap içki anlamına gelen “bade” sözcüğünün Türk halk edebiyatı, Âşıklık geleneği, Türk halk hikâyelerinde ve özellikle tasavvuf edebiyatında çok sık işlenen bir motif olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, Âşık edebiyatındaki “bade içme” motifi ile şamanizmdeki benzerliği göze çarpmaktadır. Çalışmada,bade sözcüğünün etimolojisi, Âşık edebiyatındaki yeri ve Âşık edebiyatında “bade içme” motifi ile şamanizdeki olan benzerliği tespit edilmeye çalışılmıştır. 

ŞİİRİMİZDE GURBET

  “Biz vatandan ayrılmışız, bu yüzden yorgunuz, sınanmadayız.     Vatandan ayrı düşen...

MOR YAĞMUR

“Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız Bahçeleriniz bahar görmesin.”                                        Ahmed Arif “Bizim evin hanımını gören...

ŞİİRİ ÇÖZENLERE

Şiiri çözmeye kalkarak lime lime etmenin hiçbir anlamı yok. Çözme! Gör...

GÜZELİN YÜZÜ

Gizlidir güzel! Biz görmezsek görünmez. Gözümüzden gelmez, gözümüze gelir. Bize geldiğinde...

digertumyazilar

1-BAYRAK Bayrak, bir ruhtur. Binlerce yıldan beri elde taşınmış, eve asılmış, mezara dikilmiştir. Avda ve savaşta, ondan yardım dilenilmiştir. Uğur ondadır. Türklerin başlarını...
“Güçsüz bir yavruyu küçümseme! Çünkü bir gün bir kaplan oluverir.” MOĞOL ATASÖZÜ Bu Anadolu Platosu enteresan bir yer. Düşünsenize! İlk buğday tanelerinin bulunduğu Hasan Dağının...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
(d. 16 Nisan 1916, İstanbul - ö. 13 Aralık 1979, İstanbul), Türk şair, öğretmen, çevirmen. Modern Türk şiirinin önde gelen şairlerindendir. Herhangi bir edebi akıma katılmamış;...
Mehmed Akif, 1873 yılında İstanbul'da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh mahallesinde 12 numaralı evde (Büyük bir yangında harap olan bu...
(1 2 Temmuz 1891, İstanbul - 23 Şubat 1971, İstanbul ),Şair, gazeteci, oyun yazarıdır. Aynı zamanda 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan Halit Fahri hece ölçüsünün beş şairi...
Füsun Menşure, Hamburg'ta doğdu. İnşaat mühendisliği eğitiminin ardından yurt dışında iç mimarlık mekan ve çevre tasarımı bölümünü bitirdi. Daha sonra işletme fakültesindeki...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
Aşık Pervani (İsmail ÇELİK) Mehmet Ali Kalkan'ın Gönlünden... Aşık Pervani (İsmail Çelik) ve Mehmet Ali Kalkan Aşık Pervani Ağabey yaşayan, geleneğin içinden gelen, en güçlü halk...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...
Şiiri, kristal bir menşurdan geçip binbir renge dönüşen sesli ışıklara benzeten Goethe: "Hayatın da, ölümün de sırrına erip, rûha gömülen bir hazine ve batmayan bir güneşle kucak...
Mustafa İlhan Geçer (d. 1917 , Bakırköy , İstanbul - ö. 20 Ocak 2004 , İstanbul), Türk yazar , şair , araştırmacı, eleştirmen, güfteci. Hisar dergisinin ve Hisarcılar akımın...
Şair, Yazar ve Gazeteci. Gazeteci yazar Osman Olcay Yazıcı 1953 Trabzon Sürmene doğumluydu. Osman Olcay Yazıcı, 1953’te Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere Nahiyesinin...
15 Temmuz 1943'te Gümüşhane'ye bağlı Kelkit ilçesinin Dayısı köyünde doğdu. Ailesinin Kırıkkale'ye göçmesi üzerine ilkokulu orada tamamladı. Ortaokulu Merzifon ve Mersin askeri...