Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
NEDEN CİMRİLEŞİYORUZ
“O kadar zayıftı ki babasının eski kravatlarından kendine elbise yapıyordu. O kadar cimriydi ki evinin yandığı gün telefondan ucuz diye acele gelmeleri için itfaiyeye mektup yazmıştı. O kadar cimriydi ki geceleri ışık yakmadan kitap okuyabilmek için körler okulundan ders alıyordu.” Evet,...
OKUMAK-DİNLEMEK-İŞİTMEK
 Yaratılmışlar içinde sadece insana verilmiş olan akıl nimeti düşünce ve anlama işlevleriyle ortaya çıkar. Düşünme ve anlama sayesinde insan, iç ve dış âlemi tanır, yorumlar ve pek çok konuyu yeniden üretir. Düşünme ve anlamanın çeşitli yolları bulunmaktadır. Bunlardan birisi okumaktır....
NAMIK KEMAL’İN ‘’VAVEYLA’’SI
Osmanlı Devleti’nde çöküşten kurtulma çabalarından birisi de Meşrutiyetin ilanıdır. 1876 yılında Kanun-ı Esasi’nin kabul edilmesiyle başlayan I. Meşrutiyet, ülkede hak ve hürriyetler konusunda önemli bir gelişme sağlamıştır. Bu özgürlük imkânı kısa sürse de ülkenin geleceği ile ilgili fikirlerin...
RUSYA - NAZAN BEKİROĞLU
Sert rejimler ve onların değişimi çabaları ile dolu ürkütücü ve bir o kadar da hayranlık uyandırıcı bir tarihe, insanlık tarihinin en cesur ama felâketli deneyimlerine sahip olduğu için Rusya'nın hapishane­leri de çok. Koskoca bir Rus edebiyatının milâdıdır Puşkin. Parmaklıkların altına konup...
HAYAT ÜÇ GÜNDÜR
Bulut bulut bembeyaz bir rüyadır çocukluk. Sonraya sadece ha­tırlananlar kalır. Kenarı tırtıklı sararmış fotoğraflardır vesikaları! Ve yakın akraba sohbetlerinde, "Ben çocukken..." diye başlayan bir motif... Büyüklerle beraber sahura kalkma heyecanı... Ama bir türlü iftar gelmez. Karnı acıktıkça...
HAMLE ZAMANI
Bir zamanlar Avrupa'da fizikçiler arasında önemli bir tartışma vu­ku bulur. Kâinattaki varlıklar acaba kendi içine mi bükülüyor? Eğer öyleyse onları çeken bir boyut olmalı ve bu da ancak olsa olsa dör­düncü boyut olabilir. Üç boyutlu mekâna alışmış insanların bunu ka­bul etmesi elbette imkânsız....
prev
next
Edebiyat Sohbetleri
Edebiyat Sohbetleri
Tarih Gezgini
Tarih Gezgini
Pazar Okumaları
Pazar Okumaları
Şairler ve Şiirleri

Tuba Onat ÇAKIROĞLU

Fuzûlî XVI. yüzyılda yaşamış, Türk edebiyatının büyük şairlerinden birisidir. Eserlerinde duygusallık (lirizm) ön plândadır. Devrinde kıymetinin bilinmemesinden, kimsesizlik ve yoksulluktan şikâyet...

Edebiyat Sohbetleri

Ahmet URFALI

 Şiir yazmaya başlayışımı ‘’Yolbaşı Türküsü’’nde belirtmeye çalışmıştım: Gökyüzünde bir hümadan doğdum ben bahar yağmurunun ardından Ad verme törenimde ezanı sözün bilgeleri okudu sağ...

Makaleler

Ahmet K E S K İ N

Türk dünyası dil, edebiyat ve kültür tarihinin anıt eserleri arasında yer alan Kutadgu Bilig üzerine günümüze kadar çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu çalışmaların son yıllarda da...

İşitin Ey Yârenler

Ahmet URFALI

2021Yunus Emre Yılı Eskişehir açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü Eskişehir’in belirleyici kent kimliğinin başında Yunus Emre gelmektedir. Yunus Emre, sevgi ve hoşgörüsünü, Nasrettin...

Yazarlarımızdan

Feride Turan

          İlk kez Taşkent havaalanında gördüğüm bu söz; Özbekistan’da geçireceğim beş gün boyunca caddelerde, parklarda, insan gözünün değeceği her yerde karşıma...

Yeni Öykü/Romancılar

Ebrar KADAH

  Yalnızlık ve kalabalık arasından bir şerit geçer.  Yalnızlık ve kalabalık arasından bir şerit geçer. Bu şerit bir dengedir, şerit öylesine bir denge işaretidir ki...

Makaleler

Yasemin AKKUŞ

Bu nâme ki bir fakirdendir Gönli gibi kâğıdı şikendir Şeyh Gâlib Kâğıt, insanoğlunun yüzyıllardır kullandığı değerli eşyalardan bir tanesidir. Hayatın tüm diriliğini ve maddi-mânevî her...

Makaleler

İskender PALA

Bayburt'ta bir söz varmış, "Zihni'yi bile güldürür." diye. Herhalde "Ölüyü bile güldürür." demeye gelir. Buna göre Zihnî'nin gülmeyle arası iyi olmamalıdır. Onun hiç gülmediği ancak ciddiyetinde de...

Makaleler

Yahya Kemal BEYATLI

Dil, tarih ve millî kültür konusunda Yahya Kemal'in görüşleri, çağdaş Türk düşünürleri arasında toplumda bütünleşme bakımından en çok etkili olan şahsiyettir. Bu etki, yazılarından çok...

Yazarlarımızdan

Özcan TÜRKMEN

‘Aynı evde birlikte yaşayan; en küçüğü karıkocadan; daha genişi anne, baba, çocuk, akraba ve yakınlardan meydan gelen topluluk, ev halkı …’ olarak kullanılan aile kavramı, ‘aynı soyan gelenlerin...

Bilgi Dağarcığı (Ö/R)

Necmettin ÖZMEN

Zaman Kurgusu:  Biyografi romanı yazarları kahramanlarının hayatını anlatırken kronolojiye çok dikkat eder. Bir kahramanın hayatı bütünüyle anlatıla mayacağı için romanlarda bazen uzun...

Bilgi Dağarcığı (Ö/R)

Necmettin ÖZMEN

Roman, ortaya çıktığından beri bütün dünyada sevilmiş ve ilgiyle takip edilmiş bir edebiyat türüdür. Romana karşı duyulan bu sevginin temelinde ne olduğu önemli ve ayrı bir konudur. Ancak hem...

Kırmızı Kitaplar

Ötüken Yış
GÜNEŞLİ BİR NÎSAN GÜNÜ
Turgut GÜLER
Türk Felsefesi
Kırmızı Yazılar
GÜN BATIMI
ERMENİ TEHCİRİ SIRASINDA SAĞLIK SORUNLARINA KARŞI ALINAN TEDİRLER VE UYGULAMALAR
GURBET YOLU

Yayınlar

İbrahim Kalınİnsan Yayınları2020 Bu kitap bize, “akıl” nimetinin mânâsını, kalp ile olan bütünlüğünü, akıl-kalp bütünlüğünün ahlâk, erdem, hikmet ve varlığın öz bilgisiyle olan etkileşimini anlatıyor. Gayet akıcı ve sürükleyici bir dille yazılmış olan bu felsefi eser, aklın rasyonel ve nicel...
“BİZİ ‘BİZ YAPAN’ HAYALLERİMİZ VARDI”Kenan EROĞLU (Berikan Yayınevi, Ankara 2020, )(1968-1980 yılları arası Yozgat’da Milliyetçi Hareket içerisinde...
'Mâtürîdî: Kayıp Aydınlanmanın İzinde' Yayınlandı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün'ün editörlüğünü yaptığı 'Mâtürîdî: Kayıp Aydınlanmanın İzinde' kitabı OTTO...
Şiir, günümüzde, revaçta olan bir edebi türdür. Buna rağmen son yıllarda şiir sanatında sanki bir gerileme dönemi yaşıyoruz. Bu durum şiirseverleri üzerken;...
Tanınmış yazar ve şairlerimizden Selim Tunçbilek’in Yazar Okulu öğrencileriyle başlatmış olduğu aklamler dergisi 30. Sayısını yayınlayarak üçüncü cildini...
Sinekli Bakkal, Halide Edib Adıvar'ın ünlü romanıdır. İlk olarak İngilizce The Clown and His Daughter, adıyla 1935 yılında Londra'da yayımlanmıştır. Türkçe...

Biyografi

Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve antolojilerinde düzenli olarak şiirleri yayınlanmaktadır. Pek çok dernek, gazete ve dergiyle birlikte Türkiye,...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının...
Çok yönlü bir aydın olarak pek çok eseri ve çevirisi bulunan Mustafa Şekip Tunç Bir Din Felsefesine Doğru adıyla Türkiye’de din felsefecisi alanında ilk...
Şefkati ya da gerçek adıyla Yaşar Büyükgedik 1951 yılında, Ankara’nın Beypazarı ilçesi, Uruş bucağında doğmuştur. Nüfus cüzdanındaki resmi ismi ise Muhammet...
Hacı Bektaş Veli, Ahmed Yesevi'nin halifesi Lokman Perende'nin bizzat talebesidir. Kendisi mükemmel bir dini-milli kültür formasyonu almıştır. Bu sebeple...

Şiir

Evvel zaman içinden gelipDüştüm yollaraGüvercinlerle tanıştım Balıklarla dertleştim Bir ağaç ile tanıştım gövdesine yaslandımSonra dallarına uzandım Yapraklara sarıldım Meyvesini aradım...Çoğu zaman karlıydı yollar Soğuktu ayrıca Üstelik yalnızdım Beyazlar içindeyken adımlarım Yüreğime bir hayâl...
1)ZİHNİYET : Şiirin yazıldığı döneme ait sosyal, siyasi, ve kültürel özellikleri şiirinzihniyetini oluşturur. 2)ŞİİRDE AHENK: Şiirin ölçüsü,...
Fuzûlî XVI. yüzyılda yaşamış, Türk edebiyatının büyük şairlerinden birisidir. Eserlerinde duygusallık (lirizm) ön plândadır. Devrinde kıymetinin...
Şairlerimizin divanlarında yer alan şiirlerin çoğunun yazılış tarihi kaydedilmediğinden bilinmediği malûmdur. Padişah, sadrazam, şeyhülislâm gibi devlet...
Türkünün konusu insan... İnsanın başından geçenler, insanın başına gelenler, bu insanların gönül ve ülkü dünyaları... Bunların dile ve tele gelişi......
Bir sonbahar akşamı Kıyıya vurmuş ümitlerimYüzü koyun uzanmışlarSanki derin bir uykuda gibiUğruma ne çok çabalamışlar Meğer ne fırtınalar atlatmışlar Usta...

Öykü Roman Masal

  Yalnızlık ve kalabalık arasından bir şerit geçer.  Yalnızlık ve kalabalık arasından bir şerit geçer. Bu şerit bir dengedir, şerit öylesine bir denge işaretidir ki delileri mesut eder. Bense bu işareti gereği kadar görememişimdir. Sabahları Ay devriyesini Güneş’e yeni...
Zaman Kurgusu:  Biyografi romanı yazarları kahramanlarının hayatını anlatırken kronolojiye çok dikkat eder. Bir kahramanın hayatı bütünüyle anlatıla...
Roman, ortaya çıktığından beri bütün dünyada sevilmiş ve ilgiyle takip edilmiş bir edebiyat türüdür. Romana karşı duyulan bu sevginin temelinde ne olduğu...
İlk konaklama yerimiz olan Giresun’daydık. Otelin dış cephesi ayna ile kaplı idi. Yansıyan günbatımı ışıltıları adeta ruhumda renkleniyordu. Grup...
Yaşadığı dönemdeki sadakat ve riyakârlıkları, insanın zaaflarını şiiriyle yansıtan Ziya Paşa; “kişi” ile ilgili en temel kriteri “ayna” imajını kullanarak...
Aynı kültür ortamı içinde ortaya çıkan ve gelişen halk edebiyatı türlerinin birbirinden etkilenmesi, birbirlerine kaynaklık etmesi kaçınılmazdır. Mitolojiden...

Mülâkat/Söyleşi

Hangimiz okumadı, Öğretmen Duyşen’i, Cemile’yi, Kopar Zincirlerini Gülsarı’yı, Toprak Ana’yı, Beyaz Gemi’yi, Selvi Boylum Al Yazmalım’ı, Gün Uzar Yüzyıl Olur’u… Cengiz Aytmatov (1928- 10 haziran 2008 ) öleli 12 yıl olmuş. “Gözlerimi kapayabilir, kulaklarımı tıkayabilir, ama düşünmeden...
    Sekizinci romanı “Baykuşlar Gece Öter” adlı eseriyle yine dikkatleri üzerine çeken, romanlarındaki konuları ve kurguları haricinde,...
Yetmişli yıllardan beri bir neslin yetişmesine sohbetleriyle öncülük eden, mütevazı kişiliği ile alçak gönüllüğün zirvesi Mehmet Niyazi ÖZDEMİR Özdemir...
Hasan hocam merhabalar. Evvela bu söyleşi davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Biraz klasik olacak ama öncelikle ‘’Hasan Erdem kimdir?’’ suali ile...
Prof. Dr. Orhan Okay, Tanpınar okurlarının ve edebiyat dünyasının uzun süredir beklediği Bir Hülya Adamının Romanı: Ahmet Hamdi Tanpınar adlı monografisini...
Ayla Hanım öykü ve denemeler yazıyorsunuz. Sizdeki yazma yeteneği nasıl gelişti? Yazmaya nasıl başladınız?       Ortaokuldayken...

digertumyazilar

Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
Bulut bulut bembeyaz bir rüyadır çocukluk. Sonraya sadece ha­tırlananlar kalır. Kenarı tırtıklı sararmış fotoğraflardır vesikaları! Ve yakın akraba sohbetlerinde, "Ben...
Bir zamanlar Avrupa'da fizikçiler arasında önemli bir tartışma vu­ku bulur. Kâinattaki varlıklar acaba kendi içine mi bükülüyor? Eğer öyleyse onları çeken bir boyut olmalı ve bu...
Sert rejimler ve onların değişimi çabaları ile dolu ürkütücü ve bir o kadar da hayranlık uyandırıcı bir tarihe, insanlık tarihinin en cesur ama felâketli deneyimlerine sahip...
"Aslanın vücudu, yediği hayvanlardan mürekkeptir". Valery'nin, şairin, ken­dinden önce gelen şairlerle ilgisini anla­tan bir sözü. Fakat bu söz, şiir dışı alan­larda da geçerli....
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Şair (D. 28 Haziran 1929, Göktepe kasabası / Sarıveliler / Karaman – Ö. 29 Ağustos 2018, İstanbul) 28 Haziran 1929 tarihinde Karaman ili Sarıveliler kazası Göktepe kasabasında...
Genç, beyaz, gürbüz kadın, tıpkı zalim âşığının hışmına uğramış evvel zaman cariyesine benziyordu... Soluk basma entarisi parça parçaydı. Gür, kıvırcık, kumral saçları, mermer...
Abdullah SATOĞLU Öyle bir insan tasavvur ediniz ki, hayatında şöhretten, şehvetten, kinden, alayıştan, mevkiden ve paradan hoşlanmamış; hiçbirşeye sadakada sarılmamış, istediği...
Şair, Yazar ve Gazeteci. Gazeteci yazar Osman Olcay Yazıcı 1953 Trabzon Sürmene doğumluydu. Osman Olcay Yazıcı, 1953’te Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere Nahiyesinin...
Mehmed Akif, 1873 yılında İstanbul'da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh mahallesinde 12 numaralı evde (Büyük bir yangında harap olan bu...